U uslovima pandemije korona virusa, uslovi rada za stručne saradnike u farmaciji su  dramatično otežani. U isto vreme, zahtevi poslodavaca i menadžera prema stručnim saradnicima su povećani – traži se dodatno angažovanje, očekuju se visoki rezultati.  

Kako bi uspešno odgovorili ovim zahtevima stručni saradnici svoje performanse moraju podići na najviši nivo.

Dobrodošli na vebinar

Razvoj performansi stručnih saradnika u farmaciji

Predavači:

Dragan Savić, međunarodni Persolog GmbH trener

Prof. dr Valentina Marinković, šef katedre za Socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Sadržaj vebinara

Šta su performanse stručnih saradnika i kako se određuju

Kako povećati performanse stručnih saradnika

Upravljanje performansama u sektoru prodaje

Kako se suočiti sa kontekstom povećanih očekivanja

Komunikacija – izbor prave reakcije i odgovora

Rad u stresnim uslovima, fokus na rezultate i održavanje unutrašnje stabilnosti

Termin:

12. maj

18.00 – 19.30

Kotizacija za učešće se ne naplaćuje

Pokrovitelj vebinara:

Ostavite svoj komentar