33 razloga da se vi i vaša kompanija opredelite za Persolog® (… i da mirno spavate)

Persolog® analize ličnosti nisu bezlični testovi u konvencionalnom smislu, već holistička samoocena – analiziraju vaš jedinstveni profil ličnosti i vaše očekivano ponašanje u različitim situacijama i upoznaju vas sa drugim profilima ličnosti i stilovima ponašanja.

Pragmatična i praktična analiza Persolog® Personality Profile se kontinuirano razvija, na njenom unapređenju radi međunarodni tim naučnika i svakih 10 godina se iznova verifikuje u Nemačkoj. To je garancija njene pouzdanosti i važnosti i shodno tome, uvek ćete raditi sa najnovijim modelom koji je razvijen tokom vremena.

Upotrebom Persolog® metodologije, smanjuje se sumnja u sebe i ojačava vera u sopstvene mogućnosti, povećava se angažovanje, raste učinak i postizanje vrhunskih rezultata, smanjuju se nesporazumi sa ljudima u okruženju – povećava se razumevanje, poboljšavaju se veštine komunikacije, tako da se eventualni sukobi mogu preduprediti pre nego što nastanu. Situacijski pristup i naučno utemeljena metodologija vode čoveka ka unutrašnjoj stabilnosti, jačanju i ciljanom daljem razvoju sopstvene ličnosti.

ZAŠTO JE PERSOLOG® METODOLOGIJA TAKO KORISNA?

 1. Persolog® metodologija se brzo razume, dubokoumna je i laka za pamćenje.

 2. Persolog® metodologija ima čvrstu naučnu osnovu, jasan fokus i ciljno usmerenje.

 3. Persolog® metodologija stavlja ljude i njihovu posebnost na prvo mesto.

 4. Persolog® metodologija maksimizira kvalitet i kvantitet angažmana zaposlenih.

 5. Persolog® metodologija pruža sigurnost i zaštitu od visokog rizika i greške u ponašanju kod zaposlenih – što zauzvrat stvara i maksimizira inovacije na svim nivoima organizacije.

 6. Persolog® metodologija radikalno poboljšava individualno i organizaciono učenje.

 7. Persolog® metodologija podržava i podstiče timski rad.

 8. Persolog® metodologija smanjuje “trenje” i poboljšava saradnju članova tima, što dramatično poboljšava sve važne multifunkcionalne komunikacije unutar tima i inovacije povezane sa njima.

 9. Persolog® metodologija omogućava uspešno formiranje timova visokih performansi

 10. Persolog® metodologija poboljšava kvalitet zajedničkog rada.

 11. Persolog® metodologija unapređuje saradnju i komunikaciju u timu, što zauzvrat povećava produktivnost i kvalitet.

 12. Persolog® metodologija dramatično poboljšava efikasnost i efektivnost u radu.

 13. Persolog® metodologija je najbolja odbrana protiv “cunamija” negativnih uticaja na rad članova tima.

 14. Persolog® metodologija podstiče humanizaciju odnosa u timu.

 15. Persolog® metodologija smanjuje promet i stabilizuje radnu snagu.

 16. Persolog® metodologija omogućava regrutovanje vrhunskih talenata.

 17. Persolog® metodologija poboljšava ugled kompanije kod zaposlenih, a i kod drugih strana.

 18. Persolog® metodologija povećava lojalnost zaposlenih i znači da će najverovatnije vrhunski zaposleni ostati u organizaciji.

 19. Persolog® metodologija poboljšava odnose sa klijentima/korisnicima.

 20. Persolog® metodologija maksimalno povećava zadržavanje klijenata/korisnika.

 21. Persolog® metodologija pretvara kupce u „fanove“.

 22. Persolog® metodologija je doprinos kvalitetu i visokom učinku zaposlenih na poslu i u privatnom životu.

 23. Persolog® metodologija smanjuje negativan stres i na poslu i na drugim životnim područjima.

 24. Persolog® metodologija čini da rad bude zadovoljstvo – a ne muka.

 25. Persolog® metodologija je vredan i zdrav, naučno utemeljen i u praksi potvrđen odgovor na radikalne promene sa kojima se zaposleni suočavaju.

 26. Persolog® metodologija omogućava liderima da pogledaju svoj rad i sebe u ogledalu bez bojazni da će ogledalo pući.

 27. Persolog® metodologija omogućava liderima da se pogledaju u ogledalo i nasmeše se.

 28. Persolog® metodologija je vaša konkurentna prednost  #1. 

 29. Persolog® metodologiju je teško kopirati.

 30. Persolog® metodologija je snažna osnova za vrhunska postignuća na brojnim područjima. (Primer: “Upravljanje vremenom” – recite zbogom univerzalnim rešenjima i razvijte, po naučno utemeljenoj metodologiji, svoju individualnu strategiju za upravljanje vremenom u skladu sa jedinstvenom prirodom vaše ličnosti. (Nema individualne strategije za upravljanje vremenom, nema vrednih rezultata na tom području. Jednostavno.)

 31. Persolog® metodologija je bezvremenski /najbolji / održivi sistem za maksimiranje profita kroz povećanje angažovanja zaposlenih, koji u ovom trenutku postoji na tržištu.

 32. Upotreba Persolog® metodologije omogućava stalni rast plata i naknada zaposlenih, na bazi povećanja njihovog angažovanja i učinka.

 33. Upotreba Persolog® metodologije donosi koristi kompaniji koje se jasno mogu izraziti u novcu.

Ukratko: Persolog GmbH je vodeći svetski distributer alata za samoprocenu, a Persolog® metodologija, u trenutku dok pišem ovaj tekst, nema ravnopravnih konkurenata na području razvoja performansi zaposlenih i korporativnih timova – omogućava zaposlenima da čine ispravne i vrhunske stvari za sebe, članove svog tima i kompaniju/organizaciju u kojoj rade. (To znači da kada menadžeri, vođe i članovi timova, noću naslone glavu na jastuk i utonu u san, mogu da se osećaju dobro, da ne brinu o angažovanju i doprinosu članova svojih timova i da mirno spavaju).

Pogledajte i video:

Najvažnijih 20 minuta u vašem ličnom razvoju – Persolog analiza ličnosti 

Ostavite svoj komentar