Ozbiljni ljudi zainteresovani za trening, individualne konsultacije ili organizaciju predavanja, mogu kontaktirati Dragana Savića putem telefona:

00 381 (0)61 722 69 37

Ili poslati poruku putem e-maila: