PERSOLOG®

Treninge za menadžere, koji uključuju alate koje je razvio i konstantno unapređuje međunarodni naučni tim nemačke kompanije Persolog GmbH, vodim duže od 10 godina, u 11 država regiona.

Sa Persolog metodologijom i alatima, na sistematičan način, efikasnost obuka zaposlenih podiže se na viši nivo. Kako se to postiže? Osnova uspeha Persolog alata je veoma precizna analiza ponašanja, bazirana na situacionom pristupu, koja, na osnovu rezultata, vodi učesnika obuke ka poboljšanju i postizanju željenog cilja, konkretnim, praktičnim i lako razumljivim akcionim strategijama.

ZAŠTO PERSOLOG?

Navešću tri razloga:

Zato što je Persolog metodologija zasnovana na jakoj naučnoj osnovi koja se stalno proverava i dalje razvija – pored pouzdanosti, uvek radim sa najnovijom verzijom alata.

Zato što su Persolog alati dizajnirani tako da reše širok spektar poslovnih problema i pruže vam snažnu podršku gde god ljudi rade zajedno.

Američka ideja i nemački sistem – kreativno, lako razumljivo, praktično primenjivo i održivo.

Persolog metodologija je najbrže rastuća metodologija na području razvoja ljudskih potencijala, ne samo u Nemačkoj, nego i u većem delu Europske Unije. Verujem da će vam biti drago da čujete da samo u nemačkim kompanijama trenutno aktivno radi više od 7000 sertifikovanih Persolog® trenera, a svake godine taj broj se uvećava za više od 300!

Naučno utemeljena metodologija doživela je potvrdu svoje vrednosti u praksi timova u nemačkim preduzećima, a zatim počela da se širi i na druga tržišta. Uspeh u nemačkim kompanijama uticao je da se danas na Persolog programe i van Nemačke, oslanjaju uspešne kompanije evropske kompanije: Daimler Benz, Bayer, JYSK, Fressenius, Arriva, Ricoh i druge.

Modeli Persolog® alata se konstantno unapređuju  i stalno se, iznova, preispituju zajedno sa profesorima, psiholozima i na univerzitetima, u naučnoj zajednici već 45 godina. Od strane naučne zajednice Persolog alati su označeni kao materijali visokog kvaliteta, a u praksi, u kompanijama, na obukama su  široko  prihvaćeni od strane učesnika i trenera koji vode seminare.

Razumljivi materijali i praktične vežbe promovišu samostalan rad sa instrumentima, dok rešenja omogućavaju efikasnu integraciju u interne treninge i koncepte obuke u kompanijama.

Dragan Savic persolog
Neki od Persolog® programa koje sa svojim saradnicima vodim su:
  • Persolog® trening za TOP menadžment
  • Efikasna komunikacija i upotreba Persolog® alata (u originalu: „Persolog® Personality training“ )
  • Uspešno vođenje tima i upotreba Persolog® alata
  • Uspešan timski rad i upotreba Persolog® alata
  • Upravljanje vremenom i upotreba alata Persolog® Time Management Profile
  • Prevencija i upravljanje konfliktima uz upotrebu Persolog® Personality Profile
  • Persolog – sertifikacioni seminar za međunarodne Persolog trenere
  • Upravljanje stresom i upotreba alata Persolog® Personality Profile
  • Brža i uspešnija B2C prodaja uz upotrebu Persolog® alata
  • Brža i uspešnija B2B prodaja uz upotrebu Persolog® alata
Više informacija o programima kompanije Persolog GmbH možete da pogledate putem linka: www.persolog.de, ili me direktno kontaktirajte i pošaljite upit: