Sertifikacija - Persolog® Personality Profile (DISK)

Sertifikacija - Persolog® Personality Profile (DISK)

Sertifikacija - Persolog® Personality Profile (DISK)

Datum održavanja 12-14. oktobar 2023. Beograd

570€ (uključuje smeštaj u tek renoviranom hotelu Aleksandar (4*) na bazi tri puna pansiona (dolazak 25. maja, odjava iz hotela 28. maja), učešće u radu na seminaru, originalne radne materijale: „Kutija alata za liderstvo u teškim vremenima“, osveženja u pauzama) (PDV nije uključen u cenu)

Ovladajte logikom ponašanja uz Persolog® Personality Profile (DISK) i postanite vlasnik međunarodno priznate licence

„International Persolog® (DISC) Trainer“

Datum održavanja 12-14. oktobar 2023. Beograd

Opseg instrumenata za timski, menadžerski i razvoj ličnosti sada je neizmeran.

sertifikacija

Pitanje „Zašto bih ja, kao menadžer sa kadrovskom odgovornošću, trener ili „coach“, trebalo da radim sa instrumentom persolog® Personality Profile (DISK)?“ je stoga potpuno opravdano.

NAVODIMO 3 GLAVNA ODGOVORA:

 • Persolog® Personality Profile (DISK) je naučno utemeljena analiza ličnosti, redovno nadograđivana i vrednovana u Nemačkoj i SAD, zbog čega je vrlo pouzdana. Delo je ljudske genijalnosti i kruna naučnog rada profesora dr John Geier-a, autora prve DISK analize ličnosti (University of Minnesota, 1972) i međunarodnog naučnog tima kompanije Persolog GmbH koji su je kroz tridesetogodišnji zajednički rad razvijali i usavršavali.

 • Zato što se zasniva na čisto situacionom pristupu – i dosledno odbacuje stereotipno razmišljanje. Izuzetno je precizna i transparentna – po ovim kriterijumima, peta generacija Persolog® instrumenata sa kojom ćete raditi, nema ravnopravnih konkurenata na tržištu.

 • Zato što su Persolog® alati i programi zasnovani na analizi Persolog® Personality Profile (DISK) dizajnirani da rešavaju širok spektar poslovnih problema u komunikaciji i ponašanju – i podržavaju vas gde god ljudi rade zajedno.

Ovo je vaša sertifikacija ako …

 • Želite da radite sa međunarodno priznatim, naučno pouzdanim instrumentom za lični razvoj.

 • Želite da pristupite upotrebljivom instrumentu koji možete koristiti u širokom spektru oblasti: od odabira osoblja, rukovođenja i razvoja tima, do prodaje i pregovaranja.

 • Želite da upoznate model koji mogu da koriste samo vlasnici Persolog® licence: Samo u Nemačkoj je sertifikovano preko 12 000 ljudi i preko 90% DAX kompanija veruje Persologu.

 • Želite da dobijete konkretne predloge o tome kako i u kojim oblastima možete optimalno da koristite instrument Persolog® Personality Profile (DISK) u praksi.

 • Želite da pristupite proizvodima koji su dostupni na 32 jezika – u štampanoj i elektronskoj formi.

Sadržaj sertifikacije

 • Upoznaćete i razumeti dimenzije ponašanja D, I, S i K – kao i njihove mešovite oblike

 • Naučićete sve o istoriji i teoriji modela

 • Upoznaćete široku paletu proizvoda za model ličnosti – i saznaćete gde možete najbolje koristiti koji proizvod

 • Naučićete sve o 7 nivoa tumačenja i izvoditi brojne vežbe na pojedinačnim nivoima

 • Ovladaćete upotrebom persolog® instrumenata u jednostavnim situacijama i u složenim projektima

 • Upoznaćete eport 4.0 – svet virtuelnog izveštavanja persolog® – i naučićete sve o “online” upitnicima i izveštajima

 • Dobićete dragocene informacije o statistici i istraživanju pozadine modela ličnosti persolog®

Vaš bonus

 • Dobićete konkretne savete o tome kako planirati, održavati i dizajnirati svoje seminare uz upotrebu instrumenta persolog® Personality Profile (DISC).

 • Dobićete konkretne savete o tome kako u procesu pronalaženja i dovođenja najboljih kadrova u vaše preduzeće koristiti instrumente persolog® Personality Profile i persolog® Job Perception Inventory. Praksa u kompanijama koje koriste navedene persolog alate, rezultati su istraživanja koje se više od 20 godina sprovodi u Nemačkoj i SAD, pokazuje da zaposleni regrutovani uz upotrebu Persolog metodologije u procesu zapošljavanja prosečno ostaju u kompaniji 5,4 godina duže od zaposlenih koji su regrutovani drugom metodologijom.

 • U zavisnosti od paketa sertifikacije koje izaberete, dobićete bonus radne materijalekoji će vam služiti kao vredan i referentan priručnik u daljem radu i podršku od strane naših međunarodnih persolog GmbH trenera za vaš uspešan dalji rad sa persolog instrumentima.

Kome je persolog® sertifikacija namenjena

Treneri, konsultanti, menadžeri ljudskih resursa, regruteri i lideri koji žele da koriste instrumente persolog® Personality Profile (DISK) i persolog® Job Perception Inventory u jednoj od sledećih oblasti:

Persolog® instrumenti nalaze svoju primenu svuda gde ljudi sarađuju i komuniciraju. Od strane naučne i poslovne zajednice ocenjeni su najvišim ocenama.

Kod kuće na svih pet kontinenata

Persolog GmbH je vodeći distributer alata za samoprocenu u svetu i sa više od 14000 trenera („International Persolog® DISC Trainer“) aktivno radi na svih pet kontinenata.

Metode rada koje vode do uspeha

Koristimo vežbe i studije slučaja koje su se pokazale efektivnim u praksi, kao i grupni rad, vežbe sa partnerom i studije sopstvene ličnosti. Seminar dopunjuju kratke prezentacije i povratne informacije predavača i grupe. Jedan od fokusa je i rad sa online izveštajima (eport 4.0).

Šta se dešava kada prođe sertifikacija i dobijete licencu? Naši Persolog GmbH treneri ostaju uz vas i pružaju vam snažnu podršku u ostvarenju vaših ciljeva.

Vaši Persolog master treneri:

Dragan Savić, međunarodni Persolog® Master trener

Janez Hudovernik, međunarodni Persolog® Master trener

Uroš Močnik, Exercitium, Zagreb, Croatia
Uroš Močnik, međunarodni Persolog® Master trener

Međunarodna Persolog® DISC licenca. Tri opcije.
Tvoja odluka.

Naši paketi za sertifikaciju: Osnovni, Select & Premium

OSNOVNI

 

 • Licenca „International Persolog® DISC Trainer“
 • Seminarska gradiva
 • Persolog instrumenti dostupni na 34 jezika
 • Pristup do Eport 4.0 i online analiza
 • Popusti na sve persolog materijale

1.990 €

SELECT

 

 • Licenca „International Persolog® DISC Trainer“
 • Seminarska gradiva
 • Persolog instrumenti dostupni na 34 jezika
 • Pristup do Eport 4.0 i online analiza
 • Popusti na sve persolog materijale
 • Pristup online treningu u vrednosti 249€
 • Produbljena podrška Persolog Master trenera

2.190 €

PREMIUM

 

 • Licenca „International Persolog® DISC Trainer“
 • Seminarska gradiva
 • Persolog instrumenti dostupni na 34 jezika
 • Pristup do Eport 4.0 i online analiza
 • Popusti na sve persolog materijale
 • Pristup online treningu u vrednosti 249€
 • Produbljena podrška Persolog Master trenera
 • Besplatno učešće na sledećim persolog sertifikacijama

2.490 €

OSNOVNI PAKET

 

Osnovni paket obuhvata:

 

 • Sertifikacija za upotrebu Persolog® Personality Profile (DISK)
 • Licenca „International Persolog® DISC Trainer“ važi doživotno – nema obaveze osvežavanja
 • Osnovni paket sadrži kompletne seminarske materijale (356 strana)
 • Persolog instrumenti dostupni na 34 jezika
 • Pristup do Eport 4.0 i online analizama
 • Mogućnost učešća na drugim persolog sertifikacijama
 • Ručak i osveženje u pauzama svih dana seminara
 • Mogućnost, da ponovo prisustvujete persolog (DISC) sertifikacijskoj radionici po ceni 150€

Osnovni paket kotizacija: 1.990€

 

SELECT PAKET

 

Da li želite sve što nudi osnovni paket i još dodatnu podršku naših persolog® trenera, mogućnost besplatnog učešća na onlajn seminaru (How to interpret difficult graphs) – onda je naš Select paket pravi izbor.

Select paket obuhvata:

 

 • Sertifikacija za upotrebu Persolog® Personality Profile (DISK)
  Licenca „International Persolog® DISC Trainer“ važi doživotno – nema obaveze osvežavanja
 • Select paket sadrži kompletne seminarske materijale (356 strana)
 • Persolog instrumenti dostupni na 34 jezika
 • Pristup do Eport 4.0 i online analizama
 • Onlajn seminar (How to interpret difficult graphs) u vrednosti od 249 €
 • Podrška Persolog Master trenera – 3 indidvidualne konsultacije od 45 minuta
 • Mogućnost učešća na drugim persolog sertifikacijama
 • Ručak i osveženje u pauzama svih dana seminara
 • Mogućnost, da ponovno prisustvujte persolog (DISC) sertifikacijskoj radionici po ceni 110€

Select paket kotizacija: 2.190€

 

PREMIUM PAKET

 

Nabavite paket u kojem zaista ništa ne nedostaje u pogledu materijala, (Select paket + dodatni radni materijali) koji uključuje i dodatno (online) podučavanje sa jednim od naših Master trenera i u kojem možete besplatno učestvovati na stručnom Persolog seminaru međunarodnog Persolog trenera. Sve u svemu, ovaj paket vam omogućava najveću uštedu troškova.

Premium paket obuhvata:

 

 • Sertifikacija za upotrebu Persolog® Personality Profile (DISK)
 • Licenca „International Persolog DISC® Trainer“ važi doživotno – nema obaveze osvežavanja
 • Premium plus paket seminarskih dokumenata iz paketa Select plus bonus materijali
 • Persolog instrumenti dostupni na 34 jezika
  Poklon paket u vrednosti od 47 €
 • Pristup do Eport 4.0 i online analizama
 • Onlajn seminar (How to interpret difficult graphs) u vrednosti od 249 €
 • Podrška Persolog Master trenera – 6 individualnih konsultacija od 45 minuta
 • Mogućnost učešća na drugim persolog sertifikacijama i stručnim seminarima
 • učak i osveženje u pauzama svih dana seminara
 • Besplatno učešće na sledećim persolog (DISC) sertifikacijskim treninzima

Premium paket kotizacija: 2.490€

PRIJAVA

Prijavu za učešće na Persolog sertifikaciji možete izvršiti putem e-mail adresa:

Ostavite svoj komentar