Šta je upravljanje vremenom?

Upravljanje vremenom je upravljanje sopstvenim ponašanjem sa fokusom na vreme

Sastoji se od upravljanja 4 dimenzije sopstvenog ponašanja.

  • procena vremena
  • planiranje vremena
  • primena vremena
  • kontrola vremena

Optimalno koristite vreme kada uzmete u obzir i savladate sve četiri dimenzije.

Kada to postignete, sledeći korak je izrada individualne strategije za upravljanje vremenom usklađene sa jedinstvenim profilom vaše ličnosti!

Individualna strategija – ključ uspešnog upravljanja vremenom

Ne verujem da postoji pravi univerzalni model upravljanja vremenom. Ljudi su različiti. A upravljanje sopstvenim vremenom je veoma individualna stvar.

Svaki koncept upravljanja vremenom koji to ne uzima u obzir je osuđen na propast.

Zato smo u Persologu razvili model upravljanja vremenom koji se razlikuje od većine koncepata upravljanja vremenom u jednom ključnom pogledu: stavljamo ljude i njihovu posebnost na prvo mesto. Pomažemo vam da pronađete najbolji način da iskoristite svoje vreme u skladu sa vašom jedinstvenom ličnošću.

Izgradite sopstveni sistem za upravljanje vremenom i upoznajte naučno utemeljenu metodologiju rada, najbrže rastuću na području ljudskih potencijala u Nemačkoj i većem delu EU, koja svakom učesniku obuke daje poseban, drugačiji savet za upravljanje vremenom u skladu sa njegovim jedinstvenim profilom ličnosti.

Treninzi za razvoj vremenskih kompetencija koje vodim sa svojim saradnicima:

  • Vreme i samoorganizacija – upravljanje sobom, vremenom i ciljevima

  • Vremenska kompetencija i upotreba Persolog® metodologije

  • Uspešno upravljanje vremenom uz upotrebu Microsoft Outlook-a

  • Upravljanje vremenom u timovima i preduzećima (timski i korporativni “Time management”)