U PRAVO VREME!

Dragan Savić

Pametno upravljanje vremenom je tehnologija koja vam omogućava da nezamenljivo vreme vašeg života iskoristite na najbolji način u skladu sa vašim ciljevima i vrednostima. Pomaže vam:

  • da otkrijete koliko su dobre vaše veštine upravljanja vremenom
  • da shvatite kako možete pravilno planirati vreme i šta je do sada stajalo na putu optimalnog korišćenja vašeg vremena
  • da razvijete strategije za fokusiranje na važne stvari u budućnosti i za postizanje svojih ciljeva na duži rok

Pametno upravljanje vremenom

 

Komunikacija i vredni međuljudski odnosi

 
 

“Snaga je u unutrašnjem miru”

– Dragan Savić

 

Utisci

Sa Draganom imam samo pozitivna iskustva. Dragan daje jednostavna rešenja za složene probleme. Pomoćiće vam da komunikacija i međuljudske veštine budu vaše najjače oružje.

Slobodan Boba Živojinović

počasni predsednik Teniskog Saveza Srbije

Persolog analiza je veoma precizna i daje dobru osnovu da razvijete vlastiti model upravljanja vremenom. Upoznaćete fleksibilno (kontekstualno) planiranje vremena. Naučićete mnogo novih stvari za koje niste ni pretpostavljali da imaju uticaj na vaš pristup upravljanju vremenom i sve to, nakon dva dana, zaokružićete u jedan sistem. Učesnici su, program i Draganov “inženjerski” pristup vođenju obuke, ocenili veoma visokim ocenama.

Uroš Močnik

dipl. psiholog, Exertcitium, (Zagreb, Hrvatska)

Više vremena za sebe, više vremena za porodicu, veda produktivnost na radnom mestu … više energije i manje negativnog stresa … samo su neki od benefita koje možete očekivati od ove obuke. Naučićete kako da postižete odlične rezultate, a da pritom ne narušite svoje zdravlje, sreću i strast prema životu.

Janez Hudovernik

ACC, ProActa (Bled, Slovenija)

Jedan potpuno novi pristup – snažna obuka za rad pod stresom i u uslovima kada ste izloženi visokom pritisku.
Posebno je važna sistematičnost u radu u toku obuke, jaka naučna baza i insistiranje na uzajamnoj povezanosti i
međusobnom uticaju ličnog upravljanja vremenom (lični „Time Management“) sa upravljanjem vremenom u timu
(timski „Time Management“) i kompanijskim sistemom upravljanja vremenom (Kompanijski „Time Management“)

Prof. dr Miodrag Zečević,

Energoprojekt

Imala sam priliku da prisustvujem treningu “Moć efikasne komunikacije” trenera Dragana Savića. Ovakav pristup komunikacionim veštinama je inovativan i razlikuje se od ostalih treninga u ovoj oblasti. To me je podstaklo da pozovem Dragana Savića da učestvuje u izvođenju nastave na izbornom predmetu “Pregovaranje i odlučivanje u farmaciji”, na specijalističkim akademskim studijama “Farmaceutski manadžment i marketing”. Već nekoliko godina, interaktivna prezentacija i neobična studija slučaja, nailazi na veoma dobar prijem kod studenata!

Prof. dr Valentina Marinković

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu