U najboljem izdanju

Datum
8-11. septembar 2021.

SATNICA seminara:

8. sep. 17.00 – 20.00
9. sep. 17.00 – 20.00
10. sep. 17.00 – 20.00
11. sep. 09.00 – 14.00

Cena kotizacije:


Za prijave do 15. jula 2021. – 252€
Za prijave do 15. avgusta 2021. – 336€
Za prijave nakon 15. avgusta 2021. – 420€

*Mesto na seminaru rezervišete uplatom kotizacije. Broj mesta je ograničen – kada se broj popuni, novi učesnici se ne primaju.

POJAČAJTE OTPORNOST U VREME KRIZE UZ PERSOLOG® PERSONALITY PROFILE

Ekskluzivni program utemeljen na originalnoj Persolog® analizi ličnosti – Persolog® Personality Profile, koji učesnicima daje jasno uputsvo i odgovor na pitanje: 

Kako da unutrašnju snagu podignem na viši nivo i savladam izazove sa kojima se srećem u vreme krize kroz koju prolazimo?

Ciljevi seminara: 

  • Uz pomoć Persolog® metodologije, pojačati ličnu otpornost i unutrašnju stabilnost u uslovima kada ste svakodnevno zasuti negativnim informacijama, izloženi stalnom pritisku i stresu koji sa njim dolazi. 
  • Upoznati detaljno svoje snage i slabosti, prema analizi Persolog® Personality Profile
  • Ostvariti puno angažovanje i u uslovima visokog stresa 
  • Usvojiti mentalitet za snažnu unutrašnju stabilnost i održiva visoka postignuća na svim životnim područjima (posao, porodica …)  
  • Naučiti, kako da uz Persolog® metodologiju da pomognete i drugima (koleginicama i kolegama na poslu, članovima porodice …) da pojačaju otpornost i unutrašnju stabilnost, kako bi se uspešnije nosili sa teškim situacijama i krizama

Ekskluzivnost:

Obuka je ekskluzivna, razvijena prema originalnoj Persolog metodologiji i po svojoj efikasnosti znatno prevazilazi po nazivu slične obuke koje se nude na tržištu.  Pragmatična i praktična analiza Persolog® Personality Profile može se odmah implementirati u svakodnevnom životu, pošto se metodologija lako razume i pamti. To je metoda koja će vam pomoći da postignete napredak brzo i lako. 

Obuka je jedinstvena i zato što nije samo obuka o rešavanju problema sa prolaznim stresom, već je njen fokus na razvoju otpornosti pojedinca u uslovima konstantne izloženosti negativnom pritisku, kada se stres koji pritisak donosi ne može otkloniti duže vreme. 

U prilog njenoj ekskluzivnosti ide i činjenica da učesnici na obuci uče kako da probleme koje u sebi nose godinama, trajno i bezbedno rešavaju u vremenu koje se meri minutima.

Radni materijali

Kao i sam seminar i didaktiku, metodologiju dokumenata koje dobijaju učesnici, sastavili su profesionalci iza kojih stoji višedecenijski naučni rad na ovom području. Informacije koje sadrže radni materijali su aktuelne i struktuirane na način da se univerzalno važeći saveti autora mogu brzo i bez problema pretvoriti u vašu ličnu strategiju uspeha. Sa vašim radnim materijalima, ono što ste naučili na seminaru, imaćete kod kuće “crno na belo”. Kasnije, radni priručnici će vam služiti kao vredna i referentna podrška u svakodnevnom radu.

Radni materijali za seminar uključuju:

Pre-seminarske materijale koje dobijate nakon izvršene uplate. Pažljivo ih pročitajte, odgovorite na postavljena pitanja i pošaljite odgovore treneru najkasnije 48 sati pre početka seminara.

Seminarske materijale koje dobijate putem e-maila pre početka seminara i koje ćete koristiti u toku dvodnevnog rada.

Post-seminarske materijale koje dobijate na kraju obuke i koji će vam koristiti u radu nakon seminara.

Sertifikat o učešću i uspešno završenom seminaru “ U NAJBOLJEM IZDANJU – pojačajte otpornost u vreme krize uz Persolog® Personality Profile”.

Izrada originalne analize ličnosti Persolog® Personality Profile je nešto najbolje što možete u ovom trenutku učiniti za sebe i članove svoje porodice, svoje koleginice i kolege na poslu i svoje poslovne partnere.  

To je ulaganje u čitav vaš život, jer vam Persolog metodologija ne pomaže samo da savladate izazove na poslu, već i u svakodnevnom životu (porodici, školi, fakultetu…). 

Da li ste spremni da uz Persolog® svoju unutrašnju snagu podignete na viši nivo i naučite kako da se uspešno nosite sa teškim situacijama i krizama?