“Nakon  krize” je “Pre krize”

HR Adriatic MeetUP: Covid-19 kriza, ljudski resursi i poslovna edukacija

Dragi prijatelji,   

Prvi HR Adriatic MeetUP, na temu „Uticaj korona krize na rad službi ljudskih resursa i poslovnu edukaciju“ održan je 8. maja u 12h.
Broj učesnika, za ovu priliku, ograničili smo na 60 i sva mesta su bila popunjena. Učesnici su nas pratili iz 18 gradova i 8 država (iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Belgije i Nemačke).
Imali smo prilike da čujemo veoma kvalitetna izlaganja učesnika. Nakon uvodnog dela o prirodi krize kroz koju prolazimo, u prvom delu meetup-a, učesnici su govorili o reagovanju na prvi udar krize i funkcionisanju službi ljudskih resursa u toku korona krize. Drugi deo, bio je posvećen diskusiji o uticaju krize na poslovnu edukaciju, a u trećem delu govorili smo o ključnoj ulozi koju menadžeri ljudskih resursa imaju u periodu između dva talasa krize, ovog koji prolazi i onog koji nam tek predstoji u drugoj polovini ove godine.

Za ovu priliku, izdvojiću nekoliko stvari koje smo, nas četvoro panelista, izneli:

Priroda krize

Na samom početku napravio sam uvod o prirodi krize u kojoj se nalazimo. Različita je od svih prethodnih koje poznajemo i predstavlja uniju dve krize – pandemije korona virusa i ekonomske krize.  Posmatrano od trenutka kada je kriza počela, 

– Većinu preduzetnika, mala i srednja preduzeća pogađa u roku od 0-2 meseca
– Većinu velikih kompanija u roku od 0-3 meseca
– Većinu zaposlenih u periodu od 0-6 meseci

Dakle, do septembra ove godine, negativan uticaj krize osetiće najveći deo kompanija i zaposlenih.
Prema procenama, 25-30% ljudi koji čitaju ovaj tekst, ostaće bez posla, a više od 60% menadžera suočiće se sa smanjenjnem plata i očekivanih bonusa.

Tehnologije i rešenja za saradnju

U maju mesecu 2008. godine, kao konsultant za komunikacije kompanije Cisco, radio sam na promociji projekta, postavljanja Cisco Telepresence tehnologijei rešenja za saradnju u kompaniji Telekom Srbija. Kada govorimo o upotrebi tehnologija i rešenja za saradnju, dakle, ne govorimo o nečem novom, već o tehnologiji i rešenjima koja su na ovim prostorima prisutna više od 12 godina. Za njihovu primenu, nije bio potreban nikakav virus, ili, pandemija, već jednostavna logika – unapređenje poslovanja.


Jedna od značajnih promena koje je ova kriza donela, svakako je ubrzano prihvatanje upotrebe tehnologija i rešenja za saradnju, čak i kod ljudi koji su se pre krize bili njeni najveći protivnici. U moru negativnih posledica po život i poslovanje do kojih će dovesti ova kriza, ova promena je pozitivna i omogućiće kompanijama i ljudima značajne uštede u radu, povećanje produktivnosti, a onima koji upotrebom tehnologija i rešenja za saradnju dobro ovladaju, daće preko potrebnu konkurentsku prednost.

Jelena Žikić, HR Director Adriatic (Serbia, Croatia, Slovenia) at The Adecco Group

Jelena Žikić je govorila je o menadžmentu reagovanja u kriznim situacijama u kompaniji Adecco. Naime, dva puta godišnje u kompaniji Adecco sprovođene su obuke (uključujući stres testove) zaposlenih koje su imale za cilj da ih pripreme ponašanje i komunikaciju u krizi, za iznenadni rad od kuće u situaciji kada su, kao danas, zaposleni onemogućeni da dođu na svoja radna mesta u kancelarijama. Tačno se znaju uloge, ko šta radi, ko je za šta odgovoran i ko i kako, u slučaju da se neko od zaposlenih razboli, preuzima njegove poslove. Za razliku od velike većine drugih kompanija, zaposleni u kompaniji Adecco, dočekali su ovu krizu spremni, sa jasno definisanim procedurama i matricom odgovornosti.
Interesantna je i aplikacija  Covid-19 Protect your self and others koju je kompanija Adecco Group pripremila i stavila na raspolaganje svojim zaposlenima, klijentima i saradnicima, kao podršku radi zaštite zdravlja i sigurnosti u toku korona krize.

Sonja Jovanović, HR Associate Director at EY – CESA Organizational Development team

Sonja Jovanović je predstavila programe podrške koje kompanija EY pruža svojim zaposlenima, svojim klijentima, svojim bivšim zaposlenima i društvenoj zajednici, kako bi kroz krizu prošli sa što manje gubitaka i kako bi se u što kraćem roku prilagodili novim uslovima poslovanja. Znaci koji su najavljivali ekonomsku krizu bili su vidljivi u avgustu mesecu prošle godine i kompanija EY je ovu krizu dočekala spremna, edukativnim i konsultativnim programima za ciljne grupe koje sam pomenuo u prethodnoj rečenici. Prenela nam je i iskustva iz Kine, gde EY ima 24 kancelarije i gde je u toku postepeni  povratak, bolje rečeno, prelazak u novu poslovnu realnost. O novoj poslovnoj realnosti govori i podatak da se, danas, u kancelariju vraća samo ko mora i da će značajan deo zaposlenih u kompaniji nastaviti rad od kuće i ubuduće.

Janez Hudovernik, međunarodni Persolog® master trener, Persolog DanAdria

Janez Hudovernik, je predstavio istraživanje, o promenama na području prodaje koje su se već dogodile, kao i o očekivanim promenama u vremenu koje je pred nama. Produžava se prodajni ciklus, menja se fokus prodavca i kupca, koristiće se novi prodajni alati uz stalni rast upotrebe najnovijih tehnoloških rešenja za kolaboraciju.   Informaciju o pandemiji, Janez je dočekao u sali za treninge, 13. marta, kada je, oko podneva, u salu ušao direktor bezbednosti kompanije i rekao da se sve prekida i da prisutni, odmah, bez zadržavanja, odu kući, te da će naknadno biti obavešteni o sledećim koracima. Ova kriza donela je značajne promene na području poslovne edukacije, o čemu svedoči ogroman rast obuka putem vebinara i e-learning platformi, kako i potražnja za obukama o novim veštinama kojerad u novim okolnostima zahteva od ljudi. 

Ključna uloga službi ljudskih resursa u periodu između dva talasa krize

Panelisti su se saglasili da je uloga službi ljudskih resursa od krucijalnog značaja u ovoj fazi, kada prvi talas krize prolazi, a predstoji nam drugi, sa posledicama koje je u ovom trenutku teško predvideti. 

Prevazilaženje krize je timski poduhvat. Svi sektori, svi nivoi menadžmenta u kompaniji su važni, ali u krizi kao što je ova, drugačija od svih sa kojima smo se do sada sretali, rad službi ljudskih resursa je ključan! U krizi kao što je ova kroz koju prolazimo, svaka promena u kompaniji, koja treba da dovede do boljitka, mora da prođe kroz službu ljudskih resursa (HR). U suprotnom većina korporativnih strategija završava u jednosmernoj slepoj ulici.

ABC tehnologija procene angažovanja zaposlenih

U završnom delu, predstavio sam učesnicima meetup-a, ABC tehnologiju procene angažovanja zaposlenih koja je za kompanije u uslovima krize od presudnog značaja za opstanak na tržištu. U kriznim uslovima nemate pravo na grešku, a primena ove tehnologije u procesu regrutacije obezbeđuje da primite pravog čoveka, u procesu otpuštanja garantuje da nećete otpustiti pogrešnu osobu, u procesu vođenja tima daje vam jasnu sliku angažovanja vođe tima i članova tima, itd. 

O ovoj tehnologiji, kao i o programima po naučno utemeljenoj metodologiji nemačke kompanije Persolog®, najbrže rastućem programu razvoja ljudskih potencijala u Nemačkoj, Švajcarskoj i većem delu EU, pisaću u nekom od narednih tekstova na ovom blogu. 
Poruka učesnicima, na kraju našeg druženja, bila je:
Nemojte da gubite iz vida činjenicu: „Nakon krize“ je „Pre krize“. Prolazimo kroz prvi talas krize, a drugi nam je već na vidiku. Pripremite se na vreme!

Sledeći HR Adriatic MeetUP održaće se 26. juna, u 12h, a  informacije o programu i učesnicima, objavićemo uskoro.

Vaš Dragan Savić

Ostavite svoj komentar