Dragan Savic

"In House"

Dragan Savic

Za rast vašeg poslovanja važno je da verujete ljudima koji vam ulivaju samopouzdanje utemeljeno na realnim i zdravim osnovama.

To je razlog zašto u saradnji sa timom trenera i konsultanata poslovne odnose sa klijentima gradimo na porodičnim vrednostima kao što su pažnja, posvećenost, odgovornost, lojalnost i podsticaj. A sve sa ciljem, da vas pripremimo, da možete bez nepotrebnih opterećenja da se posvetite vašem poslu i podignete poslovanje na viši nivo.

7 dobrih razloga da zajedno sprovedemo za internu obuku vaših zaposlenih

  1. Prilagođenost – Za Vas i Vaše zaposlene pripremamo ekskluzivne, posebno prilagođene i rezultatski usmerene programe obuke i pripremamo vas kako da stečena znanja efikasno upotrebite i ostvarite prednost na tržištu. Imate priliku da izaberete obuke i programe savetovanja koji najviše odgovaraju vašem poslovanju.
  2. NAUKA NAM JE VAŽNA! Naš rad odlikuje istraživački i inovativni pristup, poznajemo svoj posao do najsitnijih detalja, a većina članova tima ima objavljene naučne radove u različitim oblastima strategijskog i inženjerskog menadžmenta i poslovne komunikacije.
  3. Predavači – stručnjaci sa visokim stepenom praktičnog i teorijskog iskustva u međunarodnoj praksi. U mom timu, od 11 trenera i konsultanata 9-oro su doktori nauka, uspešni profesionalci koje priznaje i poslovna i naučna zajednica.
  4. Visoka praktična relevantnost – Aktuelne teme u kojima su teorija i praktična relevantnost povezani na takav način da garantuju visok nivo uspeha u učenju.
  5. Efikasnost – interna obuka pruža zaposlenima priliku da zajedno prođu obuku usmerenu ka osposobljavanju za efikasno rešavanje problema, sa kojima se zajedno susreću u svakodnevnom radu.
  6. Bogati radni materijali – Kao i sam seminar i didaktiku, metodologiju dokumenata koje dobijaju učesnici, sastavili su profesionalci iza kojih stoji višedecenijski naučni rad na ovom području. Informacije koje sadrže radni materijali su aktuelne i struktuirane na način da se univerzalno važeći saveti autora mogu brzo i bez problema pretvoriti u vašu ličnu strategiju uspeha. Sa vašim radnim materijalima, ono što ste naučili na seminaru, ponećete kući “crno na belo”. Kasnije, radni priručnici će vam služiti kao vredna i referentna podrška u svakodnevnom radu.
  7. Troškovi obuke – Atraktivne cene seminara i uštede troškova putovanja i smeštaja za svoje zaposlene. Mesto i datum se fleksibilno prilagođavaju vašim željama.